Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje

Konačno smo uspjeli doći do dijela "Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje", izvanredno važnog dokumenta po buduće snabdijevanje Sarajeva vodom, o kojem nikada nije održana javna rasprava, - dokument je svo vrijeme bio skrivan od javnosti.
Ovdje je opisana cijela pozadina slučaja zbog koje je ovaj dokument itekako dobio na važnosti.

07/02/2018