VODA PRIPADA SVIMA NAMA!

Zadnjih sedmica je problem vodosnabdijevanja Sarajeva eskalirao, a Vlada Kantona je tek sada odlučnije reagovala sazivanjem stalnog zasjedanja. Budući da do sada nisu pokazali ni volju ni umijeće da problem riješe, ovdje donosimo uz kratak pregled uzroka problema vodosnabdijevanja i okvirne smjernice za rješavanje koje su proizašle iz građanskih javnih rasprava tokom prošle zime.

Sarajevski vodovod se smišljeno uništava godinama. Skrivena namjera vlasti je da vodosnabdijevanje na kraju privatizuje, a da stanovništvo, izmučeno svakodnevnim redukcijama, to ćutke prihvati.
 

Otkud redukcije vode?

Sarajevo je oduvijek bilo bogato vodom. Vode i dalje ima, ali voda se mora štititi i ekonomično trošiti. Redukcije traju već godinama kao posljedica nedovoljnog ulaganja u održavanje i obnovu vodovodne mreže kao i zaštitu postojećih i obezbjeđivanje novih izvorišta.
Ovih dana se stanje se, zbog suše, dodatno pogoršalo. Istovremeno je doveden u pitanje i sam kvalitet naše vode usljed izgradnje u vodozaštitnim zonama, redukcija i neadekvatne kontrole kvaliteta vode.
 

Ko je kriv za to?

Sada se već može reći da su u pitanju decenije lošeg upravljanja javnim preduzećem. Za to odgovornost snose prvenstveno sve vlade i skupštine Kantona do dana današnjeg i njihove ekspoziture - uprave ViK-a. Loše uprave su mogle biti smijenjene i promijenjene, a samo preduzeće spašeno pravovremenim i odlučnim intervencijama vlasti. To se moglo uraditi u svakom momentu od rata do danas. Nebriga je kulminirala zadnjih godina kada su sredstva iz kantonalnog budžeta za održavanje i rekonstrukciju vodovodne mreže drastično smanjena.

Smatramo da je u pozadini namjera da se, nekim vidom javno-privatnog partnerstva, vodosnabdijevanje prepusti privatnoj firmi a što se u većini gradova svijeta pokazalo katastrofalnim – usluge su poskupile, a pogoršale se.
 

Šta sad možemo uraditi mi, stanovništvo Sarajeva?

U nedostatku odlučnih mjera vlasti, ove zime su grupe i udruženja građana održali više javnih rasprava o stanju vodovodne mreže, zaštite i kontrole vode te upravljanja vodovodom. Ukazano je vlastima šta moraju početi raditi.

(Zahtjevi Prve građanske javne rasprave upućeni Skupštini Kantona 14. novembra 2016. godine
http://ekoakcija.org/content/zahtjevi-ucesnika-gradanske-javne-rasprave-o-snabdijevanju-sarajeva-vodom)

Ništa se nije uradilo i stanje je gore nego ikad.

Zato je potrebno izvršiti pritisak na kantonalnu skupštinu, kao najviši kantonalni organ kojem preduzeće ViK odgovara, i vladu, kao glavnog izvršitelja skupštinskih odluka, da se:

- sazove HITNA, VANREDNA SJEDNICA o vodosnabdijevanju i tom prilikom iz budžeta obezbijedi dodatni novac za popravke;
- obezbijedi direktan i kontinuiran nadzor skupštinskih zastupnika i predstavnika građana nad trošenjem novca koji će biti namijenjen obnovi vodovoda;
- nastavi redovno ulaganje iz budžeta kantona za obnovu vodovoda;
- izmjenom kantonalnog ustava zaštiti naša voda od bilo koje vrste privatizacije, uključujući i nekontrolisanu eksploataciju vrela u vidu koncesija.

TEKST AMANDMANA dogovoren na građanskim javnim raspravama tokom zime 2016/2017.

- Svako ima pravo na pitku vodu.
- Vodni resursi su javna imovina kojom upravlja država.
- Vodni resursi prvenstveno i održivo služe za opskrbu građana vodom za piće i upotrebu u domaćinstvu, i nisu tržišna roba.
- Snabdijevanje pitkom vodom i vodosnabdijevanje domaćinstava obezbjeđuje država direktno kroz lokalne zajednice i ne na komercijalnoj bazi.
- Niti jedan stanovnik Kantona ne smije biti ostavljen bez vode ukoliko svoje obaveze ne može izmiriti usljed nedostatka finansijskih sredstava za život.

(Amandman na Ustav Kantona Sarajevo, "Pravo na pitku vodu", dostavljen poslanicima Skupštine Kantona 22. marta 2017. godine)

Rješenje se ne može naći preko noći, ali stanje se ubrzo može poboljšati ako se u vodovod ulaže redovno i namjenski. Upravo Vlada i Skupština uvijek su imale i još uvijek imaju sve instrumente - finansijske, pravne i institucionalne, da usmjere sarajevski vodovod ka oporavku i da svi redovno imamo kvalitetnu vodu za piće po pristupačnoj cijeni – jer na to imamo pravo!

Udruženje Eko akcija
Jedan grad, jedna borba
Građanska inicijativa "Borba za život"

Eko akcija
08/11/2017