Umjesto Centra za upravljanje kvalitetom zraka, dobili smo radnu grupu za izradu još jednog elaborata

Skoro prije godinu dana, 5. decembra 2018. jedan od zaključaka HITNE sjednice Skupština Kantona održane zbog zagađenja zraka u Sarajevu bio je nalog Vladi Kantona Sarajevo "da intenzivira formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka". 

"Intenzivno formiranje" na jeziku Vlade znači da je bila potrebna skoro godina dana pa da tek danas bude imenovana "Radna grupa za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo". 

Vijest o imenovanju radne grupe nije slučajno puštena uoči početka sezone povećanog zagađenja zraka, jer potrebno je održati privid da se nešto radi.
U međuvremenu, ova Vlada Kantona nije uradila ništa da na bilo koji način UČINKOVITO doprinese smanjenju zagađenja zraka u gradu ili da na bilo koji način smanji izlaganje ugroženih kategorija stanovništva tokom predstojeće sezone zagađenja.

Mjere koje je Vlada do sada objavila da je poduzela da smanji zagađenje zraka u gradu, čak i dugoročno, imaće vrlo skroman učinak na zagađenje zraka u Sarajevu. Prag uzbune za zagađenje lebdećim česticama PM10 od 300 µg/m3, preuzet od prethodne vlade, ubjedljivo je najviši u Evropi.
Ne sumnjamo da će i novoosnovanoj Radnoj grupi biti potrebni mjeseci i mjeseci rada pa da se uoči neke sljedeće sezone povećanog zagađenja zraka svečano objavi da je završila svoj rad.

Održavanje privida rada na rješavanju problema zagađenog zraka u Sarajevu izgleda da je strateški izbor i ove Vlade Kantona Sarajevo.
Često se da čuti od kantonalnih dužnosnika da je problem zagađenja zraka u Sarajevu nešto što traje decenijama, što je rezultat upravo ovakvog pristupa (ne)rješavanju ovog važnog problema.

Udruženje građana “Eko akcija”

Sarajevo

22. novembar 2019.

22/11/2019