Stotine hiljada duga za smeće, milioni za vodu

Šta određuje prioritete Vlade Kantona Sarajevo, javni ili privatni interes?

U Kantonu Sarajevo 15 privatnih firmi koristi podzemnu vodu koja je javno dobro. Samo pet njih to radi na osnovu na osnovu sa Kantonom potpisanih koncesionih ugovora. I jedne i druge, jedva da plaćaju ikakve naknade. Prema revizorskom izvještaju, njihov dug prema Kantonu i općinama krajem 2017. je prelazio 25 miliona KM. Usporedbe radi, za 25 miliona može se izvršiti pola planirane obnove vodovodne mreže za koju je sada uzet kredit.

U januaru 2018. Vlada Kantona je bez ikakvog obrazloženja ukinula odluku iz 2012. godine po kojoj su kompanije koje nemaju koncesione ugovore bile obavezne da plaćaju 1,5 KM po potrošenom kubiku vode. 

Šta to znači

  • Ne moraju više ništa plaćati,
  • Nema osnove za naplatu i sudsko gonjenje.

Također, Vlada je zbog neplaćanja mogla trenutno obustaviti njihov rad, nikada to nisu učinili. Za dugove napravljene do ukidanja odluke, kako je upozoreno u revizorskom izvještaju, čak i da dođe do sudskog postupka, prijeti zastara.

Ukratko: Privatne firme mogu i dalje uz blagoslov vlasti nastaviti bez ikakvog plaćanja crpiti našu vodu i na tome se bogatiti.

Pozivamo Vladu Kantona da poduzme hitne mjere kako bi se zaustavila dalja nekontrolisana eksploataciju pitke vode - našeg najdragocjenijeg javnog dobra kao i da naplati milionske dugove.

24/05/2019