Predavanje "Utjecaj zagađenog zraka po javne zdravlje", Beth M. Hasset-Sipple, US EPA

Ovdje možete preuzeti prezentaciju  "Utjecaj zagađenog zraka po javno zdravlje" sa predavanja kojeg je održala Beth M. Hasset-Sipple, naučni saradnik Agencije za zaštitu okoliša SAD, u Sarajevu 5. decembra 2017. godine

Eko akcija
05/12/2017