Ko muti našu vodu?

U jesen 2013. mediji su sa optimizmom najavljivali: "Rekonstrukcija 80 kilometara dotrajale vodovodne mreže u Sarajevu trebalo bi da počne naredne godine iz kredita od 30 miliona eura koji će biti realiziran zaduženjem FBiH u sklopu Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sredstva su namijenjena rekonstrukciji i obnovi prioritetnih komponenti vodovodne i kanalizacione mreže, ugradnji mjerne i kontrolne opreme, snabdijevanju postrojenja električnom energijom, crpkama i hlorizaciji u Sarajevu. U Kantonalnom javnom komunalnom poduzeću "Vodovod i kanalizacija" kažu da će ovaj zajam značiti početak investiranja u sistem za koji duži niz godina nije bilo značajnijeg ulaganja, a to će ujedno značiti urednije vodosnabdijevanje u najugroženijim dijelovima grada Sarajeva."

Međutim, ni sljedećeg proljeća, niti bilo kog poslije, obećana obnova nije započeta. Iz razloga poznatih samo njima, Vlada Kantona Sarajevo u maju 2014. odbija kredit EBRD-a. Nekoliko dana poslije, Skupština Kantona je informaciju Vlade, skoro bez rasprave samo primila k znanju. Vodovodu su od te godine uskraćena i budžetska sredstva, oko 6 miliona KM godišnje, koja im je do tada Kanton redovno uplaćivao, saglasno obavezama propisanim u Zakonu o komunalnoj djelatnosti KS. Počevši od 2013. godine, jedini novac koji se odvaja za održavanje vodovodne infrastrukture jesu skromna sredstva od prikupljenih vodnih naknada, koja se po zakonu i ne smiju trošiti u druge svrhe.

Direktna posljedica ovih, najblaže rečeno, neodgovornih poteza, tadašnje, odnosno sadašnje vlasti Kantona Sarajevo je katastrofalno stanje sa snabdijevanjem vodom u kojem se nalaze mnogi građani Sarajeva, koji trpe gotovo ratno stanje vodoopskrbe.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo koja je tada spriječila početak obnove vodovoda, bio je Muhamed Kozadra (sada poslanik u Skupštini Kantona), šef kluba većinske stranke u Skupštini Kantona Elmedin Konaković. Građanima duguju mnoge odgovore.

udruženje građana “Eko akcija”
građanska inicijativa “Borba za život”

Eko akcija
26/01/2017