Zagađenje zraka i mala kućna ložišta - problem koji ima rješenje

Širom planete ljudi iz godine u godinu udišu sve zagađeniji zrak. U nekim gradovima, naročito u bogatijem
dijelu svijeta, glavni problem predstavljaju motorna vozila, ali se većina svijeta još uvijek bori s emisijama
zagađujućih tvari iz malih kućnih ložišta, što i u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavlja glavni problem. U
skoro svim naseljenim mjestima gdje nema ni industrije ni značajnijeg saobraćaja, nivo zagađenja zraka se
znatno povećava upravo tokom sezone grijanja. Stoga smanjenje emisija štetnih tvari iz malih kućnih ložišta
neizostavno mora biti prvi korak ka smanjenju zagađenja zraka lebdećim česticama širom BiH.

11/01/2021