Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine (grafički prilog: SNABDIJEVANJE VODOM)