Br. 5: Smog u Sarajevu

Svaki set stranaka koji zasjedne na čelo kantona zna da će se već tokom prve godine njihovog mandata desiti epizode po život opasnog zagađenja zraka. Ako za dugoročne mjere treba vremena i ulaganja, spašavanje života tokom opasnosti može se organizovati u roku od svega tri mjeseca.

Šta su mogli i morali uraditi, kako oni koji su vladali ‘najvrjednijim Kantonom’ gotovo 20 godina - tako i ovi najnoviji?

31/01/2020